PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

22 lutego 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIEpobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIApobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIApobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA- pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-22
Data publikacji:2018-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3156