Piecza zastępcza

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

DRUKI DO POBRANIA  (pliki w formacie pdf):

 • Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka (art.54, art.55, art.62 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy czasowej na czas sprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem (art. 73 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (art. 57 ust. 1a i ust. 2 oraz art. 64 ustawy) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (art.80 ust.1/dodatku o którym mowa w art.81 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej, który osiągnął pełnoletność przebywając w rodzinnej pieczy zastępczej i który nadal w niej przebywa na zasadach określonych w art.37 ust.2/dodatku z tytułu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania wychowanka* (art.82 ust.1 ustawy)- pobierz
 • Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością (art. 81 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 2 i 3a, art. 84 pkt 1 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznawanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem* lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego*, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka*/ zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej* (art. 83 ust. 4 oraz art. 84 pkt  2 ustawy)- pobierz 
 • Rozliczenie przyznanych środków finansowych na przeprowadzenie remontu mieszkania/budynku - pobierz 
 • Wniosek o pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości kosztów określonych w umowie, o której mowa w art.62. (art.84 pkt.3 ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art.83 ust.1 pkt.2 lit.b ustawy) - pobierz 
 • WSKAZANIE OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA - pobierz 
 • INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki (art.140 ust.1 pkt.1 lit.a) ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie (art.140 ust.1 pkt.1 lit.b) ustawy) - pobierz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie (art.140 ust.1 pkt.1 lit.c) ustawy) - pobierz 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-30
Data publikacji:2022-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2001