Informacje ogólne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA!!! NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA „ DOBRY START” 300+

Z dniem 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także osoby uczące się  składają wyłącznie drogą elektroniczną wnioski o świadczenie „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres na składanie ww. wniosków trwa od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • poprzez konto na platformie PUE ZUS
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” znajdują się w załączonych poniżej  linkach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

W celu uzyskania świadczenia „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie „Dobry Start”, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy prosi o zgłaszanie się po odbiór zaświadczeń w celu załączenia do składanego wniosku do ZUS na świadczenie „Dobry Start”.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ – 2020

Program „Dobry start” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry start” znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wniosek o świadczenie „Dobry start” udostępniony jest poniżej, a także w zakładce: Piecza Zastępcza  na stronie internetowej naszej jednostki.

DRUK WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ,,DOBRY START" 2020 – pobierz

Wnioski będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.:
1)
osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39 200 Dębica lub
2)
pocztą tradycyjną (listownie) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39 200 Dębica.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ -2019

Program „Dobry start” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry start” znajdują się na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą udostępnione na naszej stronie internetowej od 1 sierpnia 2019r.

Wnioski będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 39-200 Dębica. 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ -2018

Program „Dobry start” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry start” znajdują się na stronie internetowej: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Wnioski o świadczenie „Dobry start”  będą udostępnione  na  stronie  internetowej  naszej  jednostki od 1 sierpnia 2018r.

Wnioski będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 39-200 Dębica. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. tel (14) 680 31 48  lub (14) 680 31 76  bądź w PCPR pok. 424 i 423.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-18
Data publikacji:2018-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6931