Program "Aktywny Samorząd"

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021

Formularz wniosku wraz z wykazem załączników dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, a także w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Wniosek można pobrać elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Aby pobrać wniosek należy zarejestrować konto, podając adres mailowy na który przyjdzie potwierdzenie jego utworzenia. Logowanie do systemu możliwe będzie po wprowadzeniu hasła otrzymanego na wskazany adres mailowy.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Systemu SOW. Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

DRUKI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I i MODUŁ II - W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że dostępne są druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2020r.

Moduł I:

 • WNIOSEK - Obszar A Zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu-dysfunkcja narządu ruchu)  -pobierz
 • WNIOSEK - Obszar A Zadanie 2 i Zadanie 3 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy) -pobierz
 • WNIOSEK - Obszar A Zadanie 4  (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu- dysfunkcja narządu słuchu) - pobierz
 • WNIOSEK - Obszar B Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4  (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania) -pobierz
 • WNIOSEK – Obszar B Zadanie 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania) – pobierz
 • WNIOSEK – Obszar B  Zadanie 5  (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu) – pobierz
 • WNIOSEK - Obszar C Zadanie 1 (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) - pobierz
 • WNIOSEK - Obszar C Zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) - pobierz
 • WNIOSEK – Obszar C Zadanie 3  (pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne) - pobierz
 • WNIOSEK - Obszar C Zadanie 4  (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne) - pobierz
 • WNIOSEK - Obszar C Zadanie 5  (pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) - pobierz
 • WNIOSEK – Obszar D  (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej) - pobierz

MODUŁ II:

WNIOSEK – MODUŁ II  (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) – pobierz

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II - SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM NOWOCZESNEJ PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ SOW - SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, wnioski o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu ,,Aktywny samorząd” – Moduł II będzie można składać elektronicznie.

System SOW jest nowoczesną platformą elektroniczną za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, w razie potrzeby poprawić wniosek, korespondować z Realizatorem, podpisać umowę i rozliczyć przyznane dofinansowanie – wszystkie czynności będą realizowane drogą elektroniczną.

NABÓR WNIOSKÓW O POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Wnioski do pobrania:
Wniosek (OSOBA DOROSŁA) - Moduł I Obszar C  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - pobierz 
Wniosek (DZIECKO) - Moduł I Obszar C  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - pobierz

DRUKI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I W 2019 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że dostępne są druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2019r., które należy składać w terminie od dnia 2 maja 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

DRUK WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II W 2019 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że dostępny jest druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"– MODUŁ II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) w 2019r.

Druk wniosku do pobrania:  

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" (WNIOSEK)  – pobierz

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SEMESTRUpobierz

Termin składania wniosków:

 • od 01.03.2019r. do 31.03.2019r. (wniosek dotyczący roku akademickiego 2018/2019),
 • od 01.09.2019r. do 10.10.2019r. (wniosek dotyczący roku akademickiego 2019/2020).

Przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd" - MODUŁ II:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

ul. Parkowa 28  (budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy)
IV piętro, pokój nr 410 lub nr 411, nr 413 
Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15607