Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy, Bobrowej Woli i Brzostku

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 • stanowią wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Działają w oparciu o:
  * ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.),
  * Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 ze zm.). 

II. Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

 • są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
 • zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztacie przyjmuje i zatwierdza podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący Warsztat, 
 • kierowanie do uczestnictwa w WTZ, dokonywane jest w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z art. 10f ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

III. Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest:

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy warunków do pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

IV. Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują działania służące:

 • wyrabianiu zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej oraz wyrabianiu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Efektem rehabilitacji społecznej powinno być z jednej strony przygotowanie osoby niepełnosprawnej do funkcjonowania w społeczeństwie, a z drugiej strony przygotowanie społeczeństwa na przyjęcie osoby niepełnosprawnej. Warsztat powinien realizować ten cel poprzez różne formy włączania swoich uczestników w życie społeczności lokalnej. Zadania te, realizowane są dzięki codziennemu uczestnictwu w terapii dostosowanej do zainteresowań i możliwości psychofizycznych uczestników czy też prowadzonej rehabilitacji, 
 • integracji podopiecznych ze środowiskiem osób zdrowych. Uczestnicy Warsztatów biorą udział w imprezach środowiskowych, konkursach, prezentacjach i warsztatach. Dzięki tym formom mogą zaprezentować własne osiągnięcia i uzdolnienia, zaspokajają potrzebę kontaktu i integracji ze środowiskiem. Wzrasta ich samoocena i poczucie własnej wartości. Spełnia się ich potrzeba samorealizacji i zdobycia uznania otoczenia.

 V. Jakie są korzyści z uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej?

 • przygotowują osobę niepełnosprawną do życia w środowisku społecznym i podjęcia pracy, a zatem dają perspektywę życiową, satysfakcję, otwierają na kontakty z innymi ludźmi, dają szansę na usamodzielnienie, rozwijanie zdolności,
 • poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych stwarzają możliwość podjęcia zatrudnienia - w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy lub otwartym rynku pracy (w formie zatrudnienia wspomaganego).

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
Prowadzona w Warsztatach Terapii Zajęciowej rehabilitacja społeczna i zawodowa (poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej) - przyczynia się do polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększa ich niezależność, zmienia wizerunekz osób wymagających ciągłej opieki i pomocy na osoby potrzebujące wsparcia tylko w sytuacjach koniecznych. 

 

VI. Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Dębickiego:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy
  ul. Sienkiewicza 1 
  39-200 Dębica
  tel. (14) 682 55 00
  e-mail: wtzdebica@radosc.debica
  Strona internetowa: www.radosc.debica.pl
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
  Bobrowa Wola 22
  39-204 Żyraków
  tel. (14) 682 09 88
  e-mail: wtzbobrowawola@radosc.debica.pl 
  Strona internetowa: www.radosc.debica.pl

         Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli prowadzone są przez:
         Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy.
          

 • Parafia Rzymsko - Katolicka w Brzostku
  Warsztaty Terapii Zajęciowej
  ul. Szkolna 23
  39-230 Brzostek
  tel./fax (14) 683 07 7 8
  e-mail: wtz.brzostek@interia.pl
  Strona internetowa: www.wtzbrzostek.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11176