Rodzinna piecza zastępcza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na:
1) rodzinę zastępczą:
a) spokrewnioną - tworzą małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
b) niezawodową - tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

c) zawodową, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
2) rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka mają za zadanie zapewniać dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5) zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6) zapewniają ochronę przez arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka realizując swoje zadania, współpracują z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodkiem Adopcyjnym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 177 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:9416