ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK - pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO NA 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o ogłoszonym w dniu 05.12.2018r. ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2019r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2019r. – pobierz

ZAŁĄCZNIKI do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2019r. – pobierz

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG (załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2019r.) – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W SPRAWIE: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach Zasady Konkurencyjności w sprawie: Usługi Organizacji i Przeprowadzenia Warsztatów w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – Najlepiej w Nim!” Nr RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE -pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIEpobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIApobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIApobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA- pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA COACHINGU DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia: Usługi organizacji i przeprowadzenia coachingu dla rodziców zastępczych w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – Najlepiej w Nim!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Na Lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) poniżej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-31
Data publikacji:2016-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28845