Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Informujemy, że Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim jest właściwym organem do ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób z Powiatu Dębickiego.

Infolinia do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia: 17 867-10-15

Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziomy potrzeby wsparcia znajdują się pod wskazanym linkiem: https://rzeszow.uw.gov.pl/dlaklienta/niepelnosprawnosc/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2023

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2023r. (piątek)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Dębicy, będzie 
NIECZYNNY. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 10 listopada 2023r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023r. (wypadające w sobotę). 

UWAGA ZMIANY !!!

ZMIANY DOTYCZĄ:

SPOSOBU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

ZASAD ODBIORU KARTY PARKINGOWEJ

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

OD dnia 29.09.2023r. (tj. 90 dni po upływie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2) wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd 

do wybranego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ:

  • osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.
  • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

  • Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz

UWAGA!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10730