Informacje ogólne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" W 2024 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

 Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku. 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:  

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu), 
Zadanie 2  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy(adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu), 
Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu), 
Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu); 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem do 16 roku życia i dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych), 
Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu wzroku), 
Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu), 
Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego; 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

"AKTYWNY SAMORZĄD" W 2023 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku (pobierz)

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2023 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej  
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" 2022

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022.
Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ

 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2022 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia realizowanych w 2022r. w programie Aktywny Samorząd - pobierz

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW:

Modułu Iod 1 marca 2022r. – do 31 sierpnia 2022r.

Modułu II:
-
od 1 marca 2022r. – do 31 marca 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
- od 1 września 2022 do 10 października 2022r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie „Aktywny samorząd” w 2022 roku - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2021 ROK

Uchwała Nr 408/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na 2021 rok - pobierz

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W ROKU 2021 W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" - pobierz

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Terminy naboru wniosków:
Modułu I
od 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021r.

Modułu II:
- od 1 marca 2021r – do 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
- od 1 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2020 ROK

Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na 2020 rok – pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-17
Data publikacji:2016-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10333