Informacje ogólne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

"AKTYWNY SAMORZĄD" W 2023 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku (pobierz)

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2023 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej  
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" 2022

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022.
Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ

 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2022 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia realizowanych w 2022r. w programie Aktywny Samorząd - pobierz

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW:

Modułu Iod 1 marca 2022r. – do 31 sierpnia 2022r.

Modułu II:
-
od 1 marca 2022r. – do 31 marca 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
- od 1 września 2022 do 10 października 2022r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie „Aktywny samorząd” w 2022 roku - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2021 ROK

Uchwała Nr 408/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na 2021 rok - pobierz

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W ROKU 2021 W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" - pobierz

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Terminy naboru wniosków:
Modułu I
od 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021r.

Modułu II:
- od 1 marca 2021r – do 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
- od 1 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA 2020 ROK

Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na 2020 rok – pobierz

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2020 ROKU

                                                                  

                    System Obsługi Wsparcia
   finansowanego ze środków PFRON    

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że od 1 marca 2020 roku rusza nabór wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny samorząd

Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł Iod 1 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

Moduł II:

  • od 1 marca 2020r. do 31 marca 2020r.  dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
  • od 1 września 2020r. do 10 października 2020r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie wnioski będzie można składać przez Internet w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl)

Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Konieczne jest wypełnienie wniosku oraz dołączenie skanów załączników wymaganych na platformie SOW. 

Przypominamy również, że zgodnie z nowymi zasadami programu Aktywny samorząd w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w sytuacjach:

  • w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną Infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy pod numerem tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92 oraz na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

Informujemy, że osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. Formularze wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach.

Informacja dotycząca form wsparcia realizowanych w 2020r. w programie Aktywny Samorząd (pdf)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl oraz w dokumencie Kierunki działań (…) w 2020 roku”, będący załącznikiem do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-17
Data publikacji:2016-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9535