Dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, iż zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dodatek wychowawczy przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2016 roku można ubiegać się o w/w świadczenie pieniężne.
Czytaj więcej...

O wszystkich sprawach związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 +”, w tym o wzorach obowiązujących wniosków, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie informowało na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Druk wniosku o przyzanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodziniej zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka znajduje się poniżej:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:5319