Edycja 2024

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że Powiat Dębicki zakwalifikował się do udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.
Na realizację usług opieki wytchnieniowej otrzyma kwotę 282 800 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - pobyt dzienny, wsparciem objętych zostanie 28 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
1) 
dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) 
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 
a) 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) 
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. 

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-06
Data publikacji:2023-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:992