Edycja 2022

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w zakresie:

Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Dębickiego, do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92, email: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w terminie do dnia 25 luty 2022r.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pliki do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 - pobierz
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - pobierz
  • Oświadczenie do programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - pobierz
  • Program ,,Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobierz
  • Regulamin naboru i uczestnictwa w programie ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-18
Data publikacji:2022-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2513