Procedury - piecza zastępcza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • ,,Procedury w sprawie zawierania i realizacji umów, przyznawania świadczeń rodzinom zastępczym/rodzinnym domom dziecka, obiegu dokumentów oraz ich wzorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy dotyczących ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" - przyjete Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew w Dębicy z dnia 22.12.2022r. - pobierz 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-30
Data publikacji:2022-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1543