Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych” (załącznik do Uchwały Nr 1009/2023 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2023 roku) - pobierz

I. Kto może i jakie warunki musi spełniać aby ubiegać się dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych: 

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli udokumentują:
  *
  posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, 

  * zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

II. Na jakim formularzu i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych: 

 • dofinansowanie przyznawane jest na pisemny WNIOSEK złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
 • druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój nr 411 lub do pobrania ze strony internetowej PCPR w Dębicy.

WAŻNE!!! 
Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

III. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 

 • wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

UWAGA!!! 
Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca:
ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo
*  w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:8676