Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Dębicy zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu dębickiego do wzięciu udziału w bezpłatnych szkoleniach w terminie:

  • 28.09.2021r. w godz. 13.00-18.00  oraz
  • 30.09.2021r. w godz. 8.00-12.00.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Szkolenie w dniu 28.09.2021r.- ( Nie)grzeczne dzieci - jak pracować. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, radzenie sobie w procesie wychowawczym.
  2. Szkolenie w dniu 30.09.2021r.- Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS. Rozwój psychoseksualny dziecka i adolescenta- jak rozmawiać z dzieckiem na tematy dojrzewania i aspektów z tym związanych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach, proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 24.09.2021r. pod numerem tel. 14 680 31 48.

Serdecznie zapraszamy!

KAMPANIA INFORMACYJNA NA TEMAT PRAW PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ "PRAWA PRZEZ CALY ROK"

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons - Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni.

Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby. 

Zgodnie z danymi raportu Komisji Europejskiej nt. mobilności pracowników w UE w 2019r.: wśród krajów wysyłających pracowników – 58% przemieszczających się osób pochodzi z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Bułgarii.

Kampania informacyjna, która jest realizowana przez sieć EURES, ma przyczynić się do podniesienia świadomości obywateli Polski nt. ich praw podczas wykonywana praz sezonowych za granicą, w szczególności w rolnictwie, w państwach członkowskich UE.
Na polskiej stronie EURESS można znaleźć wiele ważnych informacji z tego obszaru.

Umieszczono tutaj dane m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 10.08.2021r. o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PRAWNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:
https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

 

UWAGA!!! NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU „DOBRY START” 300+

Z dniem 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry Start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także osoby uczące się składają wyłącznie drogą elektroniczną wnioski o świadczenie „Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres na składanie ww. wniosków trwa od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • poprzez konto na platformie PUE ZUS
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” znajdują się w załączonych poniżej  linkach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

W celu uzyskania świadczenia „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie „Dobry Start”, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy prosi o zgłaszanie się po odbiór zaświadczeń w celu załączenia do składanego wniosku do ZUS na świadczenie „Dobry Start”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:75939