Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.09.2022r. ( wtorek) o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój 409.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 22.09.2022r. o godzinie 9.00.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój 409.

 Serdecznie zapraszamy!  

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

 

Informujemy, że Powiat Dębicki przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. 

Program skierowany jest do osób które:

 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

 

Informujemy, że Powiat Dębicki przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program skierowany jest do osób które:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU PFRON

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej  link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:81653