Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na kolejne spotkanie dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 23.01.2023r. o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój 409.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 09.02.2023r. o godzinie 9.00.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28,    IV piętro, pokój 409.

Serdecznie zapraszamy!  

WEBINARIUM CEDUR DLA SENIORÓW pt. "CYBERBEZPIECZEŃSTWO W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OSZUSTW NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH" - 20.01.2023r.

Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości uczestnictwa w webinarium skierowanym do seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, które organizowane jest 20 stycznia 2023 roku (piątek) przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego– CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium odbędzie się w godzinach popołudniowych (17:00-18:00).

KONSULTACJE SPOŁECZNE POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2023-2026

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2023-2026”.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dębicki.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2023 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,
  3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. Obszar D - likwidacja barier transportowych,
  5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych,
  6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:84057