Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze z terenu Powiatu Dębickiego do udziału w szkoleniu pn. „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – metody dialogu motywującego”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05.12.2023r. (wtorek) w godz. 8.00-13.00 w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro. 

Chętnych, prosimy o telefonicznie potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 28.11.2023r. pod numerem telefonu 14 680 31 48.

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) 
dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) 
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) 
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 09.11.2023r. (czwartek) o godzinie 9.00.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój 409.

Serdecznie zapraszamy! 

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2023r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, 
będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 10 listopada 2023r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023r. (wypadające w sobotę). 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 
                                          
zaprasza 
   do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON 
organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych    

 

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:89992