Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA!!! NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU „DOBRY START” 300+

Z dniem 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry Start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także osoby uczące się składają wyłącznie drogą elektroniczną wnioski o świadczenie „Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres na składanie ww. wniosków trwa od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • poprzez konto na platformie PUE ZUS
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” znajdują się w załączonych poniżej  linkach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

W celu uzyskania świadczenia „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie „Dobry Start”, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy prosi o zgłaszanie się po odbiór zaświadczeń w celu załączenia do składanego wniosku do ZUS na świadczenie „Dobry Start”.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się 20.07.2021r. ( wtorek) o godzinie 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, IV piętro.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 13.07.2021r. o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O PROJEKCIE pn. „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY"

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin. Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, znajdują się poniżej w załączniku:

POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY (folder projektu.pdf) – pobierz

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 4 CZERWCA 2021 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 4 czerwiec 2021r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 1 maja 2021r. (wypadające w sobotę).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:74569