Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

REALIZACJA W 2023 ROKU PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD" – MODUŁ I

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku (pobierz)

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2023 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). 

REALIZACJA W 2021 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ I

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W 2021 ROKU W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ I pobierz

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Terminy naboru wniosków:
Modułu I
od 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021r.

Informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

NABÓR WNIOSKÓW O POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

REALIZACJA W ROKU 2019 PILOTAŻOEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”– MODUŁ I

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2019r.:

  • od dnia 2 maja 2019r. do  dnia 31 sierpnia 2019r.

REALIZACJA W 2018 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2018r.:

  • od dnia 2 maja 2018r. do  dnia 30 sierpnia 2018r.

REALIZACJA W 2017 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2017r.:

  • od dnia 2 maja 2017r. do  dnia 30 sierpnia 2017r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9443