ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W SPRAWIE: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

16 października 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach Zasady Konkurencyjności w sprawie: Usługi Organizacji i Przeprowadzenia Warsztatów w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – Najlepiej w Nim!” Nr RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE -pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-16
Data publikacji:2018-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2685