UWAGA!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

13 września 2022

WAŻNA INFORMACJA! (według stanu prawnego na dzień 16.05.2022r.)

Od 16 maja 2022r. został wygaszony w Polsce stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta nie wpływa jednak na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r.,  poz. 2095 ze zm.).

Tym samym orzeczenia i karty parkingowe nadal zachowują swoją ważność.

Okres 60 dni liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów (14) 680 31 32 lub (14) 680 31 19, tel. kom. 881 795 141 lub 791 690 556.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Bezpośrednia obsługa prowadzona jest w godzinach pracy, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-13
Data publikacji:2022-09-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:890