CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (CIDON)

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

1 grudnia 2021

Informujemy że w Oddziale Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 01 września 2021r. zostały utworzone Centra Informacyjno – Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).  

Głównym celem działania CIDON jest m.in.: zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia. Powyższe działania będą się sprowadzały również do informowania o instrumentach aktywizacji; pomocy w przygotowaniu planu aktywizacji osoby z niepełnosprawnością, sporządzaniu odpowiednich dokumentów lub w zależności od potrzeb skontaktowanie osoby z niepełnosprawnością z właściwą jednostką/instytucją upoważnioną do udzielania oczekiwanej pomocy oraz weryfikacja sposobu załatwienia sprawy. Ponadto, działania CIDON mają na celu m.in.: zapewnienie informacji na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, w tym np.: zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON pod adresem:

http://cidon.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

KONTAKT:
Centra Informacyjno - Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) przy Oddziale Podkarpackim tel. 17 283 93 07  (od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-01
Data publikacji:2021-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1542