REALIZACJA W ROKU 2019 PILOTAŻOEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”– MODUŁ I

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

6 maja 2019

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2019r.:

 • od dnia 2 maja 2019r. do  dnia 31 sierpnia 2019r.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2019r. dostępne są:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica (budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy), IV piętro, pokój nr 410, poniedziałek – piątek od 7.30 do15.30 oraz   
 • do pobrania ze strony internetowej naszej jednostki w zakładce: Wnioski i druki do pobrania

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2019r.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39 – 200 Dębica (budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy), IV piętro, pokój nr 410 lub nr 411, nr 413, Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd" – MODUŁ I w 2019r., można uzyskać:

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, IV piętro, pokój nr 410, poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30,
 • pod numerem telefonu (14) 680 31 92,
 • na stronie internetowej naszej jednostki oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-06
Data publikacji:2019-05-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3142