PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

6 listopada 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) 
dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) 
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) 
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach: 
1) w ramach pobytu dziennego: 
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) 
w ośrodku wsparcia,
c) 
w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
d) 
w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
e) 
w centrum opiekuńczo-mieszkalnym,
f) 
za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności.

2) w ramach pobytu całodobowego: 
a) 
za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, 
b) 
w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), 
c) 
w ośrodku wsparcia,
d) 
w rodzinnym domu pomocy,
e) 
w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
f) 
w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
g) 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
h) 
w centrum opiekuńczo-mieszkalnym,
i) 
za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności.

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę niepełnosprawnością, wynosi nie więcej niż: 
1) 
240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
3) 
14 dób dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.  

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92. 

Więcej informacji:

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-06
Data publikacji:2023-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:343