ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

6 października 2023

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 
                                          
zaprasza 
   do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON 
organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych    

 

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek (pobierzzłożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR ul. Parkowa 28 lub do pobrania ze strony internetowej. 

WAŻNE:

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-06
Data publikacji:2023-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:268