UWAGA ZMIANY !!!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

28 września 2023

ZMIANY DOTYCZĄ:

SPOSOBU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

ZASAD ODBIORU KARTY PARKINGOWEJ

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

OD dnia 29.09.2023r. (tj. 90 dni po upływie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2) wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd 

do wybranego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ:

  • osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.
  • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

  • Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-28
Data publikacji:2023-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:400