PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

3 listopada 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach: 
1) w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) 
ośrodku wsparcia,
c)
 innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
d) 
domu pomocy społecznej,
e) w centrum opiekuńczo-mieszkalnym 

2) w ramach pobytu całodobowego w:
a) 
ośrodku wsparcia,
b) 
ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) 
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
d) 
domu pomocy społecznej,
e) 
w centrum opiekuńczo-mieszkalnym

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
1) 
240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92. 

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-03
Data publikacji:2022-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1213