Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy jest jednostką budżetową Powiatu Dębickiego. Został utworzony z dniem 1 stycznia 2007r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006r.  

Ośrodek świadczy bezpłatną specjalistyczną pomoc (psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną i prawną) osobom z terenu Powiatu Dębickiego, będącymi ofiarami przemocy oraz innym osobom, które wskutek zaistniałej sytuacji losowej znalazły się w szczególnym kryzysie i potrzebują wsparcia oraz porady.

Klienci do Ośrodka kierowani są przez: Policję, Sąd, Szkołę, PCPR, pielęgniarki środowiskowe, pracowników socjalnych lub zgłaszają się sami.

Zadania statutowe realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy,
 • udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy,
 • natychmiastowe oddzielenie ofiar przemocy od sprawcy i zapewnienie im bezpiecznego schronienia,
 • opracowywanie i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Ośrodek pracuje z:

 • rodzinami – dysfunkcyjnymi, rozbitymi, niewydolnymi wychowawczo, w okresowym kryzysie, 
 • środowiskiem lokalnym –   instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, 
 • osobami, które znalazły się w kryzysie, potrzebującymi pomocy i wsparcia, ofiarami przemocy i sprawcami przemocy.

Ośrodek prowadzi następujące formy pomocy pracy z klientem:

 • zajęcia indywidulane z psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem,
 • konsultacje prawne,
 • zajęcia psychoedukacyjne na bazie opracowanych programów,
 • zajęcia profilaktyczne poprawiające relacje w rodzinie,
 • grupowe zajęcia terapeutyczne – osobisty rozwój,
 • konsultacje wychowawcze,
 • grupy wsparcia dla rodziców,
 • zajęcia grupowe dla osób:
  * doświadczających przemocy, 
  * stosujących przemoc,
 • opiekę dla klientów hostelu.

WAŻNE!!!

 • pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy, obowiązuje tajemnica służbowa za wyjątkiem sytuacji, w których pozyskają informację świadczącą o zagrożeniu życia lub zdrowia klienta bądź innych osób, oraz o zaniedbywaniu potrzeb dzieci i stosowaniu wobec nich przemocy – fizycznej i psychicznej; 
 • z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 
 • Ośrodek Interwencji Kryzyzsowej w Dębicy nie udziela pomocy specjalistycznej osobom chorym psychicznie;   
 • klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy obowiązują zasady współżycia społecznego (m.in. kultura osobista, szacunek w stosunku do pracowników i innych klientów Ośrodka).

Dane teleadresowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 
ul. Gawrzyłowska 31 
39-200 Dębica 
tel./fax (14) 670 33 42 
e-mail: oik@oik.debica.pl 
Strona internetowa:www.oik.debica.pl

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-24
Data publikacji:2016-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7641