Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2021

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 22.12.2021r. (środa) o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro.

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU NA: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO” na 2022r.

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21 informuje o ogłoszonym w dniu 17.12.2021r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zw. dalej Pzp na: „PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO” na 2022r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania - zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU NA: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO” na 2022r.

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21 informuje o ogłoszonym w dniu 06.12.2021r. postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zw. dalej Pzp na: „PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO” na 2022r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania - zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 07.12.2021r. o godzinie 9.00.

Spotkanie poświęcone będzie tematyce ,,Dzieci zdolne, dzieci twórcze".

                                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:79729