Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021-2023.

Projekt programu określa cele oraz kierunki działań Powiatu Dębickiego w obszarze pieczy zastępczej.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców powiatu dębickiego na temat  rozwoju pieczy zastępczej i rodzaju oferowanego wsparcia..

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 19 lutego 2021r. do godz.14.00

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar  powiatu dębickiego.

Wnioski uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące lecz mogą być ważne przy opracowywaniu Programu.

Załączniki:

 1. Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021-2023 - pobierz
 2. Formularz zgłaszania uwag - pobierz

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W 2021 ROKU W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" – pobierz

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania  projektów    w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,
 3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. Obszar D - likwidacja barier transportowych,
 5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych,
 6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

PROGRAM "ROWES- WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet projektu wynosi 23 584 902,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. (rekrutacja jest otwarta przez cały okres realizacji projektu, szczegóły pod linkiem).
Główny cel projektu: wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwie społecznym (PS).
Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.

Pliki do pobrania dotyczące „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”:

PLAKAT - pobierz
NOTKA INFORMACYJNA -
pobierz

INFORMACJA O POZYSKANIU ŚRODKÓW W RAMACH MODUŁU IV PROGRAMU ,,POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:75676