ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE POSTĘPOWANIA Z WOLNEJ RĘKI - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO tj.: PRAWNEGO, PSYCHOLOGICZNEGO, REHABILITACYJNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na Usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, tj. prawnego, psychologicznego, rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE   pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty  w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego pod nr 500069840 – N-2017 z dnia 5 grudnia 2017r. na PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT – pobierz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017r. przetargu nieograniczonym na: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) poniżej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2017r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK – pobierz  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-31
Data publikacji:2016-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23706