REALIZACJA W 2018 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

30 kwietnia 2018

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2018r.:

 • od dnia 2 maja 2018r. do  dnia 30 sierpnia 2018r.

Formy wsparcia realizowane w 2018r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – MODUŁ I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2018r.:

 1.  DRUKI WNIOSKÓW DLA OSOBY DOROSŁEJ (pliki w formacie pdf):

 • WNIOSEK - Moduł I Obszar A Zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)  - pobierz
 • WNIOSEK - Moduł I Obszar A Zadanie 2 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B)pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar B Zadanie 1 (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania) - pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar B Zadanie 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania) - pobierz
 • WNIOSEK - Moduł I Obszar C Zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) - pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar C Zadanie 3 (pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)pobierz
 • WNIOSEK - Moduł I Obszar C Zadanie 4 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne /co najmniej na III poziomie jakości/)pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar D (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej) - pobierz

2.  DRUKI WNIOSKÓW DLA DZIECKA/PODOPIECZNEGO (pliki w formacie pdf):

 • WNIOSEK – Moduł I  Obszar A Zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)  - pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar B  Zadanie 1 (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania) - pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar B Zadanie 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania) - pobierz
 • WNIOSEK – Moduł I Obszar C Zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) - pobierz

UWAGA!!!  Wypełnia Wnioskodawca na rzecz dziecka/podopiecznego.

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"– MODUŁ I w 2018r.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39 – 200 Dębica 
(budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy)
IV piętro, pokój nr 410 lub nr 411, nr 413
Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd" – MODUŁI w 2018r., można uzyskać: 

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 (budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy), IV piętro, pokój nr 410  lub pod numerem telefonu (14) 680 31 92, poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30, jak również
 • na stronie internetowej naszej jednostki oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-30
Data publikacji:2018-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3542