ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA COACHINGU DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 lutego 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia: Usługi organizacji i przeprowadzenia coachingu dla rodziców zastępczych w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – Najlepiej w Nim!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Na Lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-09
Data publikacji:2018-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1949