Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. REALIZACJA CELÓW:

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy jest działalność orzecznicza czyli wydawanie zainteresowanym orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia) oraz wydawanie legitymacji posiadaczom ww. orzeczeń. W ten sposób Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.11.127.721 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Od 1 lipca 2014r. Przewodniczący Zespołu wydaje także karty parkingowe.

 

II. ORZECZENIA WYDAWANE SĄ DLA CELÓW POZARENTOWYCH, TAKICH JAK:  

 • odpowiednie zatrudnienie,
 • pomoc społeczna,
 • świadczenia rodzinne,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna,
 • korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia z abonamentów, zwolnienia podatkowe).

 

III. DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ZESPOŁU NALEŻY: 

 • przyjmowanie wniosków w sprawach ww. oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wystawianie legitymacji dla posiadaczy orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych,
 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze działalnością Zespołu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-19
Data publikacji:2016-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17517