Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TERMINU SKŁADANIA PRZEZ OSOBY SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DO ZUS WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą składać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku z koniecznością składania od 1 stycznia 2022r. wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy uprzejmie informuje, że: osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze powinna dołączyć zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka   w pieczy zastępczej.
W związku z tym na wniosek (druk do pobrania poniżej) osób sprawujących pieczę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku wyda takie zaświadczenie.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,
  3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. Obszar D - likwidacja barier transportowych,
  5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych,
  6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 25.01.2022r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro.

 Serdecznie zapraszamy!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:79727