Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych, dot. realizacji zadania publicznego. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – pobierz

PROJEKT UMOWY – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2021

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021 – 2025”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o zamieszczonych poniżej Wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2025”.

Plik do pobrania:

  • WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - pobierz

KONSULTACJE SPOŁECZNE POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021- 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych do projektu ,,Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2025”.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dębicki.

Uwagi prosimy zgłaszać pisemnie na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 6 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl lub osobiście do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

Pliki do pobrania:

  • Projekt Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2025 pobierz
  • Formularz zgłaszania uwag - pobierz

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ,,PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021 - 2027”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o zamieszczonych poniżej Wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2027”.

Plik do pobrania:

  • WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYC- pobierz 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:75674