Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się 20.07.2021r. ( wtorek) o godzinie 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, IV piętro.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 13.07.2021r. o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O PROJEKCIE pn. „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY"

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin. Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, znajdują się poniżej w załączniku:

POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY (folder projektu.pdf) – pobierz

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 4 CZERWCA 2021 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 4 czerwiec 2021r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 1 maja 2021r. (wypadające w sobotę).

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:75673