Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W WIELKI PIĄTEK (15.04.2022r.)

Uprzejmie informujemy, że w WIELKI PIĄTEK – 15 kwietnia 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 15 kwietnia 2022r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 1 stycznia 2022r. (wypadające w sobotę). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU NA: ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21 informuje o ogłoszonym w dniu 14.03.2022r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zw. dalej Pzp na: „Opieka wytchnieniowa” -  edycja 2022, finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania - zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne  

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" 2022

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022.
Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ


ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 17.03.2022r. ( czwartek) o godzinie 9.00.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28,          IV piętro, pokój 409.

 Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 15.03.2022r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój 409.

 Serdecznie zapraszamy!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:79726