Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 15.02.2024r. (czwartek) o godzinie 9.00.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28,        IV piętro, pokój 409.
                                                                                                                S
erdecznie zapraszamy! 

PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" W 2024 ROKU

 

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

 Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku. 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:  

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu), 
Zadanie 2  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy(adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu), 
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu), 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu); 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem do 16 roku życia i dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych), 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu wzroku), 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu), 
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego; 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2024-2026

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2024-2026.

Projekt programu określa cele oraz kierunki działań Powiatu Dębickiego w obszarze pieczy zastępczej.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców powiatu dębickiego na temat  rozwoju pieczy zastępczej i rodzaju oferowanego wsparcia.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dębicki.

Wnioski uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów powiatu, lecz mogą być ważne przy opracowywaniu Programu.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy zgłaszać pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag - zamieszczonym poniżej w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Pliki do pobrania:

  • Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2024-2026 – pobierz
  • Formularz zgłaszania uwag - pobierz

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’ – EDYCJA 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że Powiat Dębicki zakwalifikował się do udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.
Na realizację usług opieki wytchnieniowej otrzyma kwotę 282 800 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - pobyt dzienny, wsparciem objętych zostanie 28 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. 

PROJEKT pn. „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, że Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.  Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r.  

Informacje dotyczące projektu, znajdują się pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/krok-w-przyszlosc-zapraszamy-do-projektu-nabor-trwa/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:91838