Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

O nas

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu dębickiego, znajdujący się w sytuacji kryzysu bez względu na wiek, płeć, czy sytuację materialną. Wszystkie oferowane formy pomocy są bezpłatne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-12
Data publikacji:2022-10-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1859