Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 DRUKI DO POBRANIA  (pliki w formacie pdf):

1. Orzekanie o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia):

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - pobierz
 • Zaświadczenie lekarskie - pobierz
 • Upoważnienie do odbioru orzeczenia o niepełnosprawności - pobierz 
 • Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dotyczy dowodów osobistych wydanych po 1 marca 2015r.) - pobierz

2.  Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia):

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności -  pobierz
 • Zaświadczenie lekarskie - pobierz
 • Opis sytuacji społecznej  (dla osób, które trwale nie opuszczają mieszkania) -  pobierz
 • Upoważnienie do odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - pobierz
 • Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dotyczy dowodów osobistych wydanych po 1 marca 2015r.) - pobierz

3.  Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - pobierz

4.  Wydawanie kart parkingowych:

 • Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej - pobierz  (obowiązuje od  dnia 29.09.2023r.)
 • Pełnomocnictwo do odbioru karty parkingowej osoby niepełnosprawnej - pobierz
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki - pobierz  (obowiązuje od dnia 29.09.2023r.)
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - pobierz

5.  Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

 • Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - pobierz
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania -pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-17
Data publikacji:2016-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:68011