Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Informacje ogólne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TERMINU SKŁADANIA PRZEZ OSOBY SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DO ZUS WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r.  osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą składać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.


INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku z koniecznością składania od 1 stycznia 2022r. wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy uprzejmie informuje, że: osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze powinna dołączyć zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka   w pieczy zastępczej.
W związku z tym na wniosek (druk do pobrania poniżej) osób sprawujących pieczę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku wyda takie zaświadczenie.


INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” informuję:

  1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art.80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących piecze zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postepowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Osoby sprawujące piecze zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przyznało dodatek wychowawczy (500+) będą nadal go otrzymywać w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie przedłużało z urzędu prawo do otrzymywania dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
  4. Od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Ze szczegółowymi zasadami składnia wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ostrzegają przed fałszywymi stronami internetowymi o programie „Rodzina 500 plus”, które oferują odpłatne wnioski o świadczenie wychowawcze. Przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę internetową informacjami o programie to:

  • rodzina500plus.gov.pl
  • obywatel.gov.pl
  • oficjalne strony ministerstw

UWAGA!!!
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.


WAŻNE!!!  Dotyczy dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej:

Wniosek o dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zamieszkujących na terenie Powiatu Dębickiego dostępny jest na stronie internetowej PCPR w Dębicy, który należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój nr 424 lub 413.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:8398