Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

SZANOWNI PAŃSTWO!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

29 maja 2020

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie:
orzeczenia o niepełnosprawności, 
-
  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
-  legitymacji osoby niepełnosprawnej

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje na temat składania wniosków o wydanie orzeczenia i pomoc w ich wypełnianiu pod numerem: 146803119    tel/fax 146803132   kom. 791690556  lub  881795141

2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu, tzn. w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru, odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej- po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny, przy założeniu, że dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie lub listownie.

Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1432