INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

5 stycznia 2022

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” informuję:

  1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art.80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących piecze zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postepowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Osoby sprawujące piecze zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przyznało dodatek wychowawczy (500+) będą nadal go otrzymywać w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie przedłużało z urzędu prawo do otrzymywania dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
  4. Od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Ze szczegółowymi zasadami składnia wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-05
Data publikacji:2022-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:202