Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA! Nie należy dokonywać wpłat na konta bankowe Starostwa aż do odwołania

Z uwagi na restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku prosimy o niedokonywanie żadnych wpłat na konta Starostwa Powiatowego w Dębicy aż do momentu, o którym poinformujemy.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania  projektów    w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
  2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania.
  3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  4. Obszar D - likwidacja barier transportowych.
  5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób  niepełnosprawnych.
  6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
  7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza na  kolejne spotkanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się 21.01.2020r. ( wtorek) o godzinie 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, pok. 424. Będziemy poruszać tematykę procesu usamodzielniania się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Omówimy także oferowane formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O AKTYWOWANIU W SYSTEMIE SOW NABORU WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Szanowni Państwo!  

Informujemy, że od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane w Systemie SOW nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Możliwości skorzystania z takiej pomocy, następuje poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW  – System Obsługi Wsparcia.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 14.01.2020r. w godzinach od 9.00-12.00. Tematem spotkania będzie między innymi: ,,Możliwości otrzymania wsparcia w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego”.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:43240