Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
dzień 24 grudnia 2018r. /Wigilia/ jest dniem wolnym od pracy.
Natomiast w najbliższą sobotę, tj. w dniu 15 grudnia 2018r., Urząd będzie czynny dla Petentów w godz. 7.30 – 15.30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO NA 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o ogłoszonym w dniu 05.12.2018r. ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2019r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: pełnienie funkcji Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2019r. wraz załącznikami do Ogłoszenia i projektem umowy o świadczenie usług, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO!

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W SPRAWIE: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zasady konkurencyjności w sprawie: Usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – najlepiej w Nim!” Nr RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. OGŁOSZENIE oraz ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu na nowy rok realizacyjny będą przyjmowane w dwóch turach:

  • dla zajęć klubowych, które odbywać się będą w WTZ przez pełen rok realizacyjny tj. 01.02.2019r.-31.01.2020r., przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica do 15 października 2018r.
  • dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. 01.08.2019r.– 31.01.2020r., przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica w dniach 1-15 maja 2019r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOSTĘPNE SĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - kliknij tutaj

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON:http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/ oraz w siedzibie PCPR lub pod nr. tel (14) 680 31 21.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:24056