Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA

Serdecznie dziękujemy Fundacji Przyjaciółka za możliwość uczestnictwa w programie "Zobacz lepszą przyszłość", dzięki któremu udało się przeprowadzić badanie przesiewowe wzroku dzieciom z rodzin zastępczych. W ramach tego działania dzieci wymagające noszenia okularów otrzymały je bezpłatnie!

 W sierpniu br. rusza kolejna edycja akcji- zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR Dębica bądź koordynatorem bezpośrednio pracującym z rodziną.

  

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ - 2019

Program „DOBRY START” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych.

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. wnioski o świadczenie „DOBRY START” są udostępnione na stronie internetowej naszej jednostki w zakładce: Piecza Zastępcza

Wnioski można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

NABÓR WNIOSKÓW O POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Odbiorcami pomocy są:

  • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
  • Osoby w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione
  • Osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Osoby poza wiekiem  aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł.
Minimalny udział własny w zakupie – 10 % ceny brutto wózka.

Udział własny mogą stanowić środki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioski do pobrania:
Wniosek (OSOBA DOROSŁA) - Moduł I Obszar C  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - pobierz 
Wniosek (DZIECKO) - Moduł I Obszar C  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - pobierz

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ - 2019

Program „Dobry start” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry start” znajdują się na stronie internetowej: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą udostępnione na naszej stronie internetowej
od 1 sierpnia 2019r.

Wnioski będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 39-200 Dębica.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 Powiat Dębicki, jest realizatorem programu w zakresie Modułu III polegającego na:
Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o którym mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

Pliki do pobrania: 

WNIOSEK – Moduł III - pobierz

KARTA oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel - pobierz

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2019  - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:31868