Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ,,AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 września 2020r. Starosta Dębicki wydał Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Skład Rady liczy 5 osób, powołanych na okres 4 lat. W Radzie znaleźli się: Pani Marzena Socha, Pani Halina Handzel – Saj, Pan Grzegorz Reguła, Pan Roman Mazur, Pan Piotr Niedbalec.

Nowo powołany organ jest ciałem opiniodawczo-doradczym Starosty.

Do zakresu jego działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także wyrażanie opinii na temat przyjmowanych przez Radę Powiatu projektów uchwał i programów.

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - pobierz

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia w dniu 15.09.2020r. o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 08.09.2020r. przetargu nieograniczonym na:
I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM;
II.
DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
III.
WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:59926