Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 08.09.2020r. przetargu nieograniczonym na:
I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM;
II.
DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
III.
WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w związku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 25.08.2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 3360) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

 OGŁOSZENIE I KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

NFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 20.08.2020r. przetargu nieograniczonym na:

I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
II. DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ;
III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 11.08.2020r. przetargu nieograniczonym na:

I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
II. DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ;
III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

UWAGA - INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 14 SIERPNIA 2020r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 14 sierpnia 2020r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2020r. (wypadające w sobotę).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:61136