PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

10 stycznia 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA TERAPII SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE POSTĘPOWANIA Z WOLNEJ RĘKI - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1186