PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO tj.: PRAWNEGO, PSYCHOLOGICZNEGO, REHABILITACYJNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

5 stycznia 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na Usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, tj. prawnego, psychologicznego, rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!” NR RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA. DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE   pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ wraz z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

WYJAŚNIENIA - pobierz

INFORMACJA - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-05
Data publikacji:2018-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1488