ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

29 października 2020

                                                      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy  z a p r a s z a do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób  niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie  posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR ul. Parkowa 28 lub do pobrania ze strony internetowej (pobierz wniosek)

WAŻNE:

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-29
Data publikacji:2020-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:67