INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

11 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 11.08.2020r. przetargu nieograniczonym na:

I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
II. DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ;
III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:216